Tuesday, 4 December 2012

An ninh xã hội

Tình trạng an ninh xã hội càng ngày càng phức tạp. Các vụ trộm cắp, cướp giật, bắt cóc tống tiền, chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều và có tính chất nguy hiểm hơn. Vì vậy, việc lựa chọn các dịch vụ bảo vệ nhằm đảm bảo và bảo vệ tài sản của cá nhân và doanh nghiệp sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Khách hàng không chỉ nhận được các lợi ích về tài chính như ngăn ngừa các rủi ro về tổn thất tài sản, con người, uy tín, thương hiệu… mà còn có thể giảm các chi phí về tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân viên bảo vệ, đặc biệt, khách hàng sẽ được bồi thường tổn thất nếu lỗi xảy ra thuộc về nhân viên bảo vệ. Khách hàng sẽ luôn chủ động trong việc sử dụng bảo vệ và nắm bắt được hoạt động thông qua các báo cáo định kì, bất thường của chỉ huy lực lượng bảo vệ. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được những lợi ích phi tài chính như lợi ích về tinh thần, lợi ích về quản trị, lợi ích về giá trị văn hóa. Với uy tín và sự chuyên nghiệp, cong ty bao ve cũng sẽ đem lại cho khách hàng diện mạo chuyên nghiệp ngay từ nhân viên bao ve.
Tags: cong ty bao ve,dich vu bao ve,bao ve

No comments:

Post a Comment