Thursday, 13 December 2012

Tình hình bảo vệ

Tiệm vàng, showroom là nơi trưng bày các sản phẩm có giá trị cao, rất dễ sảy ra các vụ cướp tài sản. Thời gian gần đây tình trạng cướp tiệm vàng ngày càng gia tăng. Các vụ cướp tiệm vàng xảy ra ngày càng nguy hiểm và táo bạo, không chỉ gây mất mát tài sản mà còn gây thiệt hại về con người. Trong khi những kẻ gây án rất manh động thì các chủ tiệm vàng thường hám lợi nên mất cảnh giác.  và cần phải có hỗ trợ từ cong ty bao ve.

Nhiều chủ tiệm hàng hiện nay hoạt động rất tùy tiện, chủ yếu chỉ đi vào kinh doanh chứ không quan tâm đến công tác phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài việc không nên đặt tiệm vàng ngay trong nhà ở của mình, các tiệm vàng phải tự ý thức phải bảo vệ tài sản của chính mình. Tiệm vàng nên được lắp đặt camera kiểm soát và có nhân viên bảo vệ túc trực. Để đảm bảo an toàn tối đa, các tiệm vàng nên sử dụng các dịch vụ bảo vệ tiệm vàng của các công ty dịch vụ bảo vệ. Nhân viên dich vu bao ve tiệm vàng của các công ty bao ve thường được đào tạo những nghiệp vụ riêng, giỏi võ thuật và được rèn luyện đối kháng thường xuyên, phản ứng nhanh nhạy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản của chủ tiệm vàng khi có trộm, cướp. Đồng thời, khi thấy tiệm vàng được bảo vệ một cách chuyên nghiệp thì chắc chắn không có đối tượng nào dám thực hiện cướp tài sản.

No comments:

Post a Comment